ใบอนุญาต 21/00468

ติดต่อเรา

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และข้อความ

บริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด (รูบี้ ทราเวล)
ใบอนุญาต เลขที่ : 21/00468
104/2 หมู่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 50140
Tel : 053-115912 , 053-115801
Fax : 053-115913
E-mail : info@rubytravel.com