ใบอนุญาต 21/00468

เส้นทางท่องเที่ยว


โปรโมชั่น

เส้นทางแนะนำ

บทความท่องเที่ยว

ขึ้นไปที่ บานา ฮิลล์ (Ba Na Hills)

ขึ้นไปที่ บานา ฮิลล์ (Ba Na Hills)

Post Date: 20-08-2019

ไล่เรียงรีวิวจากเขาสูงนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก(แบบไม่หยุดพัก) ขึ้นไปที่ บานา ฮิลล์ (Ba Na Hills) ในวันที่เราไปถึงอ...

อยากหยุดเวลาไว้ที่

อยากหยุดเวลาไว้ที่ "โฮยอาน ที่รัก"

Post Date: 20-08-2019

อยากหยุดเวลาไว้ที่ "โฮยอาน ที่รัก"
ฮอยอัน (Hoian)หรือคนที่นี่เรียก โฮยอาน เป็นจุดหมายปลายทางของก...

ขอพรให้เฮงที่วัดลินห์อึ๋ง

ขอพรให้เฮงที่วัดลินห์อึ๋ง

Post Date: 20-08-2019

เอาฤกษ์เอาชัย ขอพรให้เฮงที่วัดลินห์อึ๋ง
วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung Temple) ตั้งอยู่บนยอดเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวหาด...

เที่ยวจีน คลองขุดต้ายวิ่นเหอ

เที่ยวจีน คลองขุดต้ายวิ่นเหอ

Post Date: 22-05-2019

เล็กๆไม่ ใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าพี่จีน"คลองขุดต้ายวิ่น เหอ" 京杭大运河