ใบอนุญาต 21/00468

แพ็คเกจที่คุณเลือก: GLMELTG- ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิน 5 วัน 3 คืน TG

฿55,900.00

ประเทศ: Australia

สายการบิน: Thai Airways (TG)

จำนวนวัน: 5 วัน 3 คืน

ช่วงเดินทาง: พ.ค. - ส.ค. 62

หมู่บ้านเหมืองทอง - ชมเมืองเมลเบิร์น – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิ ตซอย ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - สถานีรถไฟจักรไอน้าโบราณ - อิสระช้อปปิ้ง เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  มัคคุเทศก์มีความชา นาญ มจี ิตใจให้บริการ สุภช่วงเวลาที่เดินทาง

จองทัวร์ ช่วงเวลาเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เกิน 12 ปี ราคาทารก
จอง พ.ค. - ส.ค. 62 55,900.00 0.00 0.00