ใบอนุญาต 21/00468

เที่ยวจีน คลองขุดต้ายวิ่นเหอ

เที่ยวจีน คลองขุดต้ายวิ่นเหอ

Post Date: 22-05-2019

เล็กๆไม่ ใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าพี่จีน"คลองขุดต้ายวิ่น เหอ" 京杭大运河

ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2014 ความยาวจากปักกิ่ง-หางโจว 1794 กม. ใช้แรงงานคนนับล้านเพื่อขุดคลองแห่งนี้ขึ้น เริ่มก่อสร้างในสมัยราชวงค์สุ่ย โดยสุ่ยหยางตี้ รวมแม่น้ำทั้งหมด 5 สาย ไห่เหอ หวางเหอ หุยเหอ แยงซีเกียง และเฉียนถังเจียง ไหลลง 6 มณฑล ได้แก่ เหอเป่ย ซานตง เหอหนาน อันฮุย เจียงซู และเจ้อเจียง โดยศูนย์กลางของการขุดอยู่ที่เมืองลั่วหยาง หากนับตั้งแต่จุดศูนย์กลางของการเริ่มก่อสร้างจะมีความยาวถึง 2500 กม.!! 

CR : www.facebook.com/labosstrip

#ลาบอสเที่ยว #labosstrip #china


ดูทั้งหมด >>