Amazing Turkey 5 Star Tulip Festival

นำท่านร่วมเที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปบินตรงจากสุวรรณภูมิ สู่ ประเทศตุรกี ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)  ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ Option เสริม ขึ้นบอลลูนชมภูมทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) พักโรงแรมระดับ 5 ดาว มาตรฐานตุรกี  5 คืน        ราคารวมบินภายใน 1 ขา

ใส่ความเห็น

Top