THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน

THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน

ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ของมาเลเชีย กัวลาฯ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

ใส่ความเห็น

Top