HELLO DUBAI ABUDHABI 5 วัน 3 คืน

HELLO DUBAI ABUDHABI 5 วัน

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค เมืองแห่งมหัศจรรย์ชมความยิ่งใหญ่
แถมฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall
เมนูพิเศษ….BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง
เมนูสุดพิเศษ!!! ร้านดัง Red
เข้าชมสวนดอกไม้กลางทะเลทราย DUBAI MIRACLE GARDEN
ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่

ใส่ความเห็น

Top