HAPPY TOKYO 5 คืน 3 วัน

ชมดอกซากุระตามฤดูกาล แช่น้ำแร่ออนเซ็น วัดอาซากุระ พักฟูจิ

วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – AMI PREMIUM OUTLET นาริตะ
วันที่สี่ โตเกียวสกายทรี วัดอซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ ย่านโอไดบะ ย่านชินจุกุ
วันที่ห้า วัดนาริตุชัน สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง

ใส่ความเห็น

Top