คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน

ทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์

จัตุรัสฮวาเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกวางเจา ศูนย์กลางของเมือง ที่มีพื้นที่กว่า 560,000 ตารางเมตร

JAPAN FEEL GOOD

เดินทางชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ ประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ทัวร์เกียวโต โอซาก้า

เที่ยวปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านดัง “ชินไซบาชิ” ชมประตูโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เที่ยววัดคิโยมิสึ และ วัดคินคาคุจิ ณ เกียวโต

Mandalay fly to Bagan

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

Mandalay – Bagan chill chill

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

Korea Winter Snow

เดินทางไปยังสวนเทพนิยายแห่งเกาหลี POCHEON HERB ISLAND หรือ KOREA VENEZIA เป็นสวนขนาดใหญ่

Top