ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน winter is coming in japan
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เยติสโนวทาวน์ 22 – 26 พ.ย. 60 ไหว้พระ ณ วัดอาซากุสะผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัดช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ เล่นสกีที่เยติสโนว์ทาวน์ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ชินจูกุเที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม เมนูพิเศษบุฟเฟห์ขาปูยักษ์ แถมกระเป๋าช้อปปิ้งสีแดง

ญี่ปุ่น โตเกียว ต้อนรับปิดเทอม 5วัน3คืน
เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่ โตเกียว ไหว้พระ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท ชิมไข่ดาหุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ชินจูกุ เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม เมนูพิเศษบุฟเฟห์ขาปูยักษ์ บริการ FREE WIFI บนรถบัสตลอดการเดินทาง

ญี่ปุ่น โตเกียว ดีสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน
เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่ โตเกียว ไหว้พระ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัด ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท ชิมไข่ดาหุบเขาโอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ชินจูกุ ดิสนีย์แลนด์ 1 วันเต็ม เมนูพิเศษบุฟเฟห์ขาปูยักษ์

fujiten

ญี่ปุ่น Happy Japan Happy New Year
เยี่ยมชมวัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด เล่นสกีที่ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งชินจูกุ ฟรี Pocket WIFI บนรถบัส อิสระ 1 วันเต็ม กรุ๊ปเล็กเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ปเท่านั้น

Top