ญี่ปุ่น

Japan Heritage XJ 5วัน 3คืน
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 / 19 – 23 มีนาคม 2561 วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – สะพานโทเก็ทสึ – ป่าไผ่ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า (ภายนอก) – เขตเมืองเก่า มาชิซูจิ – นาโกย่า – ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) – ชอปปิ้งย่านชินไซบาชิ **พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์**

Top