ญี่ปุ่น

Happy Tokyo 5 วัน 3 คืน
นาริตะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ – ย่านชินจุกุ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – AMI PREMIUM OUTLET – นาริตะ

มีนาคม-เมษายน 2561

HAPPY HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน
สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า shikisai no (“Snow Land”) – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้า – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – JTC DUTY FREEE

ก.พ – เม.ย 61

OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน
โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้

มีนาคม – เมษายน 61

FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N
โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท –  สนามบินคันไซ

พ.ค – มิ.ย 61

TOKYO STRONG PINKMOSS 5D 3N
นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์

พ.ค – มิ.ย 61

Top