12 ปันนา

เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 3วัน 2คืน (รับหน้าด่าน)
9 จอม 12 เชียง สวนป่าดงดิบ  โชว์ฝูงนกยุง วัดป่าเจ พิเศษล่องเรือสำราญ แม่น้ำโขงชมเมืองเชียงรุ้ง

เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 4วัน 2คืน
9 จอม12 เชียง สวนป่าดงดิบ โชว์ฝูงนกยุง วัดป่าเจ พิเศษล่องเรือสำราญแม่น้ำโขงชมเมืองเชียงรุ้ง

เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
9จอม 12เชียง สวนป่าดงดิบ โชว์ฝูงนกยุง วัดป่าเจ พิเศษล่องเรือสำราญแม่น้ำโขงชมเมืองเชียงรุ้ง

เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 5วัน 3คืน
เชียงรุ้ง สิบสองปันนา 5วัน 3คืน 9จอม12เชียง สวนป่าดงดิบ โชว์ฝูงนกยุง วัดป่าเจ พิเศษล่องเรือสำราญแม่น้ำโขงชมเมืองเชียงรุ้ง

Top