ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวันดี๊ดี สวัสดีปีใหม่ 5วัน 3คืน
Countdown เดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 60 –2ม.ค. 61 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู ชมหอระลึกเจียงไคเช็ก เยี่ยมชมหมู่บ้านขุดทองจิ่วเฟิ่น ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิว กิจกรรม DIY เค้กสับปะรด ราคารวมทิปไกด์ ราคารวมตั๋วจากเชียงใหม่พักดี 4 ดาว ช้อปปิ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ตและย่านซีเหมินติง

Top