ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางแห่งฝัน 6 วัน 4 คืน
เส้นทางสุดฮิตขายดีที่สุด พักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืน
– เหิรฟ้าสู่ประเทศไต้หวันโดย สายการบินนกสกู๊ต
– ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

พ.ค ถึง ก.ย 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
TAIPEI TAIWAN 5 วัน 3 คืน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว Taipei 101 ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ…ปล่อยโคมผิงชี ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

เม.ย ถึง ต.ค 61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว
โปรน้องใหม่ บินสบายไป Taipei 5 วัน 3 คืน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิ่ว Taipei 101
ล่องเรือทะเลลาบสุริยัน จันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เม.ย ถึง ต.ค 61

ทัวร์ไต้หวัน สุดพิเศษ  7 วัน 5 คืน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
Exclusive in Taiwan พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน
เที่ยววัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติแย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินตรง

ก.พ ถึง ก.ย 61

Top