ไต้หวัน

จ่าวอัน ไต้หวัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา กุ้งมังกร Buffer shabu shabu เสี่ยวหลงเปา พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมกระเป่าช้อปปิ้งรูบี้ 1 ใบ

Top