เวียดนาม

กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แปซิฟิก อาหารครบทุกมื้อ เที่ยวเต็มอิ่ม 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักฮอยอัน 1 คืน เว้ 1 คืน กรุ๊ปเล็กแค่ 20 ท่าน/กรุ๊ป

เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน
เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่  ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม วัดเทียนมู่  พระราชวังไดโนย วัดหลิงอิ่ง  สุสานจักรพรรดิขายดิงห์ บานาฮิลล์  เมืองโบราณฮอยอัน ตลาดห่าน พัก 4 ดาว

Top