เวียดนาม

เวียดนาม กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
เดินทางสัมผัสความสวยงามของเมืองมรดกโลก เที่ยวชม ถ้าฟองยา ลงเรือล่องแม่น้าซอน เมืองโบราณฮอยอัน
ชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เยี่ยมชม วัดหลินอึ๋ง ชมวิวที่ ชายหาดดานัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ (Dai Noi) วัดเทียนมู่ (โดยการล่องเรือมังกร ตามแม่น้าหอม) ตลาดดองบา
แวะชมทะเลทรายขาว

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวนครโฮจิมินห์ ที่ทำการไปรษณียกลาง โบสถ์นอร์ทเธอดัม ตะลุยทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ชอปปิ้งตลาดเบนถัน ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน
อาหารครบทุกมื้อ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง
เดินทางชมความสวยงามของอ่าวฮาลอง ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลอง ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า เที่ยวจัดเต็มในกรุงฮานอย บินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮานอย อาหารครบทุกมื้อ

มี.ค ถึง เม.ย 61

Top