เวียดนาม

กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน
บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบินเจ็ทสตาร์แปซิฟิก อาหารครบทุกมื้อ เที่ยวเต็มอิ่ม 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักฮอยอัน 1 คืน เว้ 1 คืน กรุ๊ปเล็กแค่ 20 ท่าน/กรุ๊ป

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน
นครโฮจิมินห์ ไปรษณียกลางและโบสถ์นอร์ทเธอดัม ตะลุยทะเลทรายแดง, ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ที่เมืองมุยเน่ ชอปปิ้งตลาดเบนถัน เรือล่องแม่น้าไซง่อน อาหารครบทุกมื้อ

Top