เวียดนาม กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

เวียดนาม กวางบินห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

เดินทางสัมผัสความสวยงามของเมืองมรดกโลก เที่ยวชม ถ้าฟองยา ลงเรือล่องแม่น้าซอน เมืองโบราณฮอยอัน
ชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เยี่ยมชม วัดหลินอึ๋ง ชมวิวที่ ชายหาดดานัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ (Dai Noi) วัดเทียนมู่ (โดยการล่องเรือมังกร ตามแม่น้าหอม) ตลาดดองบา
แวะชมทะเลทรายขาว

ใส่ความเห็น

Top