เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เดินทางเริ่มต้นจากเชียงใหม่ ชมความสวยงามของนครโฮจิมินห์ เยี่ยมชมที่ทาการไปรษณียกลางและโบสถ์นอร์ทเธอดัม ตะลุยทะเลทรายแดง, ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ที่เมืองมุยเน่ ชอปปิ้งตลาดเบนถัน ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้าไซง่อน อาหารครบทุกมื้อ กรุ๊ปเล็กเพียง 20 ท่าน/กรุ๊ปเท่านั้น


Top