เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน


เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวนครโฮจิมินห์ ที่ทำการไปรษณียกลาง โบสถ์นอร์ทเธอดัม ตะลุยทะเลทรายแดง
ทะเลทรายขาว และ ซุยเตียน ชอปปิ้งตลาดเบนถัน ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน
อาหารครบทุกมื้อ

ใส่ความเห็น

Top