เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง


เดินทางชมความสวยงามของอ่าวฮาลอง ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ อ่าวฮาลอง ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้า เที่ยวจัดเต็มในกรุงฮานอย บินตรงจากเชียงใหม่สู่ฮานอย อาหารครบทุกมื้อ


Top