ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ตักบาตรข้าวเหนียว หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, พระธาตุพูสี

วันแรก       ของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ – หลวงพระบาง
วันที่สอง     ของการเดินทาง, หลวงพระบาง
วันที่สาม     ของการเดินทาง, หลวงพระบาง – สนามบินเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Top