เกาหลี

เกาหลี ฟิน ฟิน IN KOREA 5 วัน 3 คืน

เดินทางสู่ดินแดนแห่งความรัก ท่องเที่ยว เกาะนามิ – Chuncheon Skywalk – Garden of the morning calm
เอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก – หอคอยโซลทาวเวอร์ – ทงแดมุน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร คลองชองแกชอน พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณบุกชอน – Duty Free – Line Friend – เมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสม Alive Museum กินโปฮยุนได เอาท์เล็ท Supermarket

Top