เกาหลี SAKURA BOOM BOOM

ชมซากุระบาน ณ เกาหลี เล่นเครื่องเล่นสนุกสนาน ณ เอาเวอร์แลนด์ ชอปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ย่านฮงอิก เมียงดง
และ ทงแดมุน ถ่ายรูปชิว ๆ ที่หมู่บ้านฝรั่งเศส และเกาะนามิ ชมวิวกรุงโซล บน หอคอยโซลทาวเวอร์


ใส่ความเห็น

Top