เกาหลี ฟิน ฟิน IN KOREA 5 วัน 3 คืน

เกาหลี ฟิน ฟิน IN KOREA 5 วัน 3 คืน

วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน
วันที่สอง สนามบินอินชอน– เกาะนามิ – Chuncheon Skywalk – Garden of the morning calm
วันที่สาม เอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก – หอคอยโซลทาวเวอร์ – ทงแดมุน
วันที่สี่ ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพร คลองชองแกชอน พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณบุกชอน – Duty Free – Line Friend – เมียงดง
วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสม Alive Museum กินโปฮยุนได เอาท์เล็ท Supermarket สนามบินอินชอน เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Top