ฮ่องกง

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ไหว้พระขอพร ณ วัดแชกงหมิว และ หาดรีพัลส์เบย์
อิสระชอปปิ้ง ณ ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต บินตรงจากเชียงใหม่
พิเศษ !! ผูกด้ายแดงไหว้พระ สละโสด ณ วัดหวังต้าเซียน

Top