ฮ่องกง

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเซิ้นเจิน หล่อวู่ หาดรีพลัสเบย์ ชมวิววิคตอเลียพ้อย ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง พักโรงแรง 4 ดาว

ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3วัน2คืน
ขึ้นกระเช้านองปิง – หวังต้าเซียน – แชกง – เซินเจิ้น Shopping Lo Wu พักโรงแรม 4 ดาวพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และไวน์แดง

ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน
บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชียนั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360 องศา นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตา ชมแสงสีกับ Symphony of Light ชมวิว ณ เขาวิคตอเรียพ้อยท์
ขอพรและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หาดรีพัสเบย์ สักการะสิ่งศักดิ์ ณ วัดแชกง Shopping ณ City Gate Outlet & ถนนนาธาน บริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและกลับ ฟรี น้้าหนักกระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน
ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวหาดรีพัลส์เบย์ ชมวิว 360 ที่วิคตอเรียพ้อย ช้อปปิ้งนาธาน สนุกกันได้ที่ ดีสนีย์แลนด์

Check In Hongkong 3 วัน 2 คืน
วัดโปหลิน พระใหญ่นองปิง เสริมสิริมงคล พร้อมนั่งกระเช้านองปิง ชมวิวฮ่องกงแบบ 360 ฮงศา Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่อง สุขภาพ โชคลาภ วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่อง ธุรกิจ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ จิมซาจุ่ย อิสระซื้อทัวร์เสริม ให้ท่านได้เลือกเที่ยวด้วยตัวเอง แช๊ะ ชิม ช้อป

Top