อุดร

ชมทะเลบัวแดง ท่องแดนอีสาน บินตรง เชียงใหม่ อุดรธานี
15 มกราคา 2561 – 30 มีนาคม 2561 หนองหานกุมภวาปี หรือทะเลบัวแดง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ มีพื้นที่มากกว่า 29,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ทุกปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ต้นเดือนมีนาคม จะมีดอกบัวสีชมพูเข้มเกิดขึ้นและออกดอกพร้อมกัน ติดเป็นผืนเดียวขนาดใหญ่ และเมื่อหมดฤดูกาลราว 3-4 เดือน ต้นบัวทั้งหมดก็จะหายไป จนสำนักงาน CNN ยกให้เป็น 1 ใน 10 ทะเลสาบที่สวยงามและแปลกที่สุดในโลก

Top