สิงคโปร์

สิงคโปร์โอเคมาก 3 วัน 2 คืน บินตรงจากเชียงใหม่
โดยสายการบินซิลค์แอร์เดินทางวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2560 เที่ยวไฮไลท์ของสิงคโปร์เมอร์ไลออนพาร์ค มารีน่า เบย์ แซนด์ น้าพุแห่งความมั่งคั่ง ล่องเรือ BUMBOAT ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี ยวแก้ว เต็มอิ่มกับ UNIVERSAL STUDIO ช้อปปิ้งย่าน ORCHARD GARDEN BY THE BAY 2 โดม ลิ มรสข้าวมันไก่บุนทงกี่ ชิมบักกุ้ดเต๋เจ้าโบราณ

ใส่ความเห็น

Top