สวิสเซอร์แลนด์

โมโนสวิต

โมโน สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
พิชิต 2 ยอดเขา (เขาทิตลิส, ยอดเขากรอนเนอร์แกรต) พักโรงแรม 4 ดาว ราคารวมตั๋วภายใน (เชียงใหม่ – กรุงเทพ) ราคารวมค่าวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ กรุ๊ปเล็กเพียง 20 ท่านเท่านั้น
พาเที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ,ถ่ายรูปกับ น้้าพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา , ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ , ชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส ”, ชิมอาหารพื้นเมืองสไตล์สวิสแท้ “ฟองดูสวิส”

Top