สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน TG

ตอบโจทย์การท่องเที่ยวไม่ต้องย้ายโรงแรม พักโรงแรมในสวิสฯที่เดียว 5 คืน นั่งรถไฟพิชิต สองเขา ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – นํ้าตกไรน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาแซทเทล – นํ้าตกไรน์ – อินเทอลาเคน นั้งรถไฟขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – วิทซ์เนา – นั่งรถไฟสู่ยอดเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบซูก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล – ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 – โลซานน์ – เบิร์น

Top