ล่องเรือสำราญ

THE VERTICAL CRUISE
เติ่มสุขให้เต็มกับอาหารอร่อยพร้อมบรรยากาศที่แสน โรแมนติก กับบุฟเฟต์ดินเนอร์ บนเรือ The Vertical Cruise

THE GRAND PEARL
ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยาเพลิดเพลินกับการทานอาหาร บนเรือสำราญหรูแห่งท้องน้ำเจ้าพระยา  พาท่านชมทัศนียภาพ วิถีชีวิตแห่งแห่งการเป็นอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้า – วัดกัลยาณมิตร – วัดมหาธาตุ – วัดอรุณ – ลอดสะพานพระปินเกล้า – ใต้สะพานพระราม8 – สะพานกรุงธนบุรี – เกาะเกร็ด – ขึ้นฝั่งที่วัดช่องลม

Wonderful Pearl Cruise
DINNER ล่องเจ้าพระยา “วันเดอร์ฟูล เพิร์ล และ แกรนด์เพิร์ล” อัครเรือสำราญลำแรกดีไซต์หรูแห่ง “แม่น้ำเจ้าพระยา” ผู้นำด้านการท่องเที่ยวทางสายน้ำติดระดับโลก

Top