ลาว

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง พระราชวังเก่า
วัดเชียงทอง บ้านผานม, วัดป่าโพนเพา, พระธาตุพูสี

เม.ย ถึง ก.ย 61

ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สุดพิเศษ)
ล่องเรือแม่น้ำโขง, บ้านซ่างไห, ถ้ำติ่ง,บ้านผานม
น้ำตกตาดกวงชี, พระธาตุพูสี,พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง

เม.ย ถึง ก.ย 61

ใส่ความเห็น

Top