ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สุดพิเศษ)


ลาว เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (สุดพิเศษ)

ล่องเรือแม่น้ำโขง, บ้านซ่างไห, ถ้ำติ่ง,บ้านผานม, น้ำตกตาดกวงชี, พระธาตุพูสี,พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง

วันแรก    ของการเดินทาง, สนามบินเชียงใหม่ – หลวงพระบาง
วันที่สอง  ของการเดินทาง, หลวงพระบาง
วันที่สาม  ของการเดินทาง, หลวงพระบาง – สนามบินเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

Top