รัสเซีย

Beautiful Russia ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5วัน 3คืน
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil’s Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ….

LET IT SPRING-C IN RUSSIA
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม

เมษายน 61

CIRCUS SPECIAL SPRING-A RUSSIA
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – HERMITAGE MUSEUM –เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman มหาวิหารเซนต์ไอแซค– โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – SAPSAN EXPRESS TRAIN มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – METRO – IZMAILOVSKY มอสโคว์ -จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม– วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ถนนอารบัต – ละครสัตว์

เม.ย ถึง พ.ค 61

Top