รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรป และเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศิลปะรัสเซีย ชมการแสดงละครสัตว์ (Russian Circus)

Top