มาเลเซีย

THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน
ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ของมาเลเชีย กัวลาฯ ปุตราจาย่า เก็นติ้ง คาเมร่อนไฮแลนด์
 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

มาเลเซีย ปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลก
เที่ยว เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน ศูนย์กลางการศึกษาและศาสนสถาน ไข่มุกแห่งตะวันออก ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะตึกราบ้านช่อง ชมอดีตหมู่บ้านช่าวประมง ผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์ ปีนังฮิลล์ นมัสการไหว้ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเขาเต่า เจดีย์หมื่นพระ พิพิธภัณฑ์ปีนัง ภาพวาดฝาผนังปีนัง Penang Street Art ชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง วัดไชยมัคลาราม

พฤษภาคม – กรกฎาคม 61

ใส่ความเห็น

Top