มาเลเซีย ปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลก

มาเลเซีย ปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวเมืองมรดกโลก

เที่ยว เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน ศูนย์กลางการศึกษาและศาสนสถาน ไข่มุกแห่งตะวันออก ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะตึกราบ้านช่อง
ชมอดีตหมู่บ้านช่าวประมง ผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์ ปีนังฮิลล์ นมัสการไหว้ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเขาเต่า เจดีย์หมื่นพระ พิพิธภัณฑ์ปีนัง
ภาพวาดฝาผนังปีนัง Penang Street Art ชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง วัดไชยมัคลาราม

ใส่ความเห็น

Top