พม่า

พม่า มัณฆะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
เดินทางสู่ประเทศพม่า สัการะ มหาเจดีย์ชเวสิกอง เยื่อมชม วัดกุษยางกี ที่โดดเด่นเรื่องภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม
ต่อด้วยวัดอนันดา วัดมนุหา เจดีย์ มยะ เซดี เจดีย์ชเวสันดอว์ ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน
ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์พญาเธียรดาน ขึ้นสู่ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ นมัสการ พระมหามัยมุนี วัดกุโสดอ วัดมหากันดายง
ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทางวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2561

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า ในราคา จิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์เวดากอง พระนอนตามหวาน
พิเศษสุด เพิ่มสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจ ไจ๊เข้า ขอพร การงาน การเงิน ธุรกิจ

ม.ค ถึง มิ.ย 61

พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี บิน FD พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
พักหรู 5 ดาว Chatrium Hotel พิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน

มี.ค ถึง มิ.ย 61

Top