พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า ในราคา จิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์เวดากอง พระนอนตามหวาน
พิเศษสุด เพิ่มสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจ ไจ๊เข้า ขอพร การงาน การเงิน ธุรกิจ

วันแรก            กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ-ย่างกุ้ง (-/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง         หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม         ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ  

          

                                                                

ใส่ความเห็น

Top