พม่า มัณฆะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน .


พม่า มัณฆะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

เดินทางสู่ประเทศพม่า สัการะ มหาเจดีย์ชเวสิกอง เยื่อมชม วัดกุษยางกี ที่โดดเด่นเรื่องภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม
ต่อด้วยวัดอนันดา วัดมนุหา เจดีย์ มยะ เซดี เจดีย์ชเวสันดอว์ ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ มหาเจดีย์ยักษ์มิงกุน
ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์พญาเธียรดาน ขึ้นสู่ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ นมัสการ พระมหามัยมุนี วัดกุโสดอ วัดมหากันดายง
ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง

 

ใส่ความเห็น

Top