ตุรกี

Amazing Turkey 5 Star Tulip Festival
ออกเดินทาง 14-21 เมษายน 2561 ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)  ชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ Option เสริม ขึ้นบอลลูนชมภูมทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)

HILIGHT TURKEY 8D5N
27 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561/ 03 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 24 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 / 10 – 17 มีนาคม 2561 / 07 – 14 เมษายน 2561
โดฮา –อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือบอสฟอรัส

ใส่ความเห็น

Top