ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

พักอย่างหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว เที่ยว ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปี แกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์ มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมื่องทรอย
วิหารอะโครโปลิส เมื่องคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี เมื่องโบราณเอฟฟิซุส เมื่องปาคุคคาเล่
เมืองคอนย่า พิพิธภัณฆ์เมฟลาน่า เมื่องคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคสึ
พิพิธภัณฆ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ช้อปปิ้งอิสตันบูล

ใส่ความเห็น

Top