ตุรกี Amazing Turkey 5 Star 8 วัน 5 คืน

ตุรกี Amazing Turkey 5 Star 8 วัน 5 คืน

นำท่านร่วมเที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส เที่ยวเต็มอิ่ม ณ เมืองอิสตันบูล
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปีที่ยิ่งใหญ่ เสริมพิเศษ ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย

วันแรก เชียงใหม่ –กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล– เมืองไคเซรี่ – คัปปาโดเกีย
วันที่สาม เมืองคัปปาโดเกีย– เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
วันที่สี่ เมืองปามุคคาเล่– ปราสาทปุยฝ้าย
วันที่ห้า เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำแบบโรมัน –วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน –หอสมุดเซลซุส – รูปป้ันเทพี 4 องค์– โรงละคร – ศูนย์ผลิตเสื้อหนัง – ร้าน
ขนม – บ้านพระแม่มารี –กำแพงอธิษฐาน
วันที่หก ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน –โบสถ์เซนต์โซเฟีย –อ่างเก็บน้ำใต้ดิน –พระราชวังทอปกาปิ –แกรนด์บาร์ซาร์
วันที่เจ็ด พระราชวังโดลมาบาชเช่ –ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์ มาร์เก็ต –สนามบินอิสตันบูล

ใส่ความเห็น

Top