ตุรกี อิสตันบลู 8 วัน 5 คืน

ตุรกี อิสตันบลู 8 วัน 5 คืน

เที่ยวเมืองอิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด ฮิปโปโดรม เมืองบูร์ซา Grand Mosque โบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า คัปปาโดเกีย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

ใส่ความเห็น

Top