ดอยสุเทพ ม่อนแจ่ม 3วัน2คืน

พาท่านชมดอยสุเทพ วัดที่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ใครที่มาเชียงใหม่ต้องมากราบสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ แล้วขึ้นดอยไปยังโครงการหลวงม่อนแจ่ม จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง มีดอกไม้นานพันธุ์ ทั้งช่วงหน้าฝนและหน้าหนาว

Top