จีน

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน
เดินทางจากเชียงใหม่ ความสวยงามของมรดกทางธรรมชาติ อุทยานจิ่วจ้ายโกว , ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า และ ความงามของเมืองเฉิงตู ราคารวมตั๋วภายใน (เชียงใหม่–กรุงเทพ) ราคารวมวีซ่าจีน ลงร้านช้อปรัฐบาลแค่ 2 ร้าน พักโรงแรม 4 ดาว ชม 2 โชว์ (โชว์ทิเบต, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก) อัพเกรทอาหาร (ครบทุกมื้อ)

Top