จีน

คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
เดินทาง 20-25 มีนาคม 2561 ชมเมืองโบราณ ต้าลี่ แชงกรีล่า หลี่เจียง ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขามังกรหยก

Top