จีน

จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
ตะลุยแดนมังกร พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ชมจัตุรัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “จัตุรัสเทียนอันเหมิน”
ต่อด้วย พระราชวังกู่กง หอเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง นมัสการ วัดลามะ พระราชวังถดูร้อน เที่ยวถนนหวังฟูจิ่ง
ชมสนามกีฬารังนก และเที่ยวดูความยิ่งใหญ่ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งให้จุใจตลาดรัสเซีย

จีน ซีอาน – ลั่วหยาง 4 วัน 3 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง
เที่ยววัดเส้าหลินพร้อมชมโชว์กังฟู
ชมความยิ่งใหญ่ของทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี
เที่ยวเต็มอิ่ม 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เติงเฟิง

Top