จีน ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

ตะลุยแดนมังกร พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ชมจัตุรัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “จัตุรัสเทียนอันเหมิน”
ต่อด้วย พระราชวังกู่กง หอเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง นมัสการ วัดลามะ พระราชวังถดูร้อน เที่ยวถนนหวังฟูจิ่ง
ชมสนามกีฬารังนก และเที่ยวดูความยิ่งใหญ่ กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้งให้จุใจตลาดรัสเซีย

ใส่ความเห็น

Top