จีน ซีอาน – ลั่วหยาง 4 วัน 3 คืน


จีน ซีอาน – ลั่วหยาง 4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง
เที่ยววัดเส้าหลินพร้อมชมโชว์กังฟู
ชมความยิ่งใหญ่ของทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี
เที่ยวเต็มอิ่ม 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เติงเฟิง

วันแรก เชียงใหม่ – ซีอาน
วันที่สอง เมืองลั่วหยาง – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองเติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู
วันที่สาม ซีอาน – สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี
วันที่สี่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณ – สนามบิน

 

ใส่ความเห็น

Top