กาญจนบุรี สังขละบุรี

กาญจนบุรี สังขละบุรี 3วัน 2คืน
รถเริ่มจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง สะพานข้ามแม่น้ำแคว – นั่งรถไฟสายน้ำตก มนต์เสน่ห์สังขละบุรี – เขื่อนศรีนครินทร์ ตักบาตรยามเช้า – ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในไทย ล่องเรือชมวัดใต้น้ำ – เจดีย์พุทธคยา

กาญจนบุรี สังขละบุรี 4วัน 2คืน
เดินทางโดยรถเริ่มจากเชียงใหม่ สะพานข้ามแม่น้ำแคว – นั่งรถไฟสายน้ำตก  มนต์เสน่ห์สังขละบุรี – เขื่อนศรีนครินทร์ ตักบาตรยามเช้า – ชมสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในไทย ล่องเรือชมวัดใต้น้ำ – เจดีย์พุทธคยา

Top